fbpx

Goran Radman uputio je očitovanje Željku Reineru

Priopćenje HRT-a…

Očitovanje glavnoga ravnatelja HRT-a predsjedniku Hrvatskoga sabora i mjerodavnome saborskom odboru o pokretanju postupka njegova razrješenja prenosimo u cijelosti

Goran Radman– Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Goran Radman uputio je danas pisano očitovanje predsjedniku Hrvatskoga sabora Željku Reineru te članovima Odbora za informiranje, informatizaciju i medije u povodu Zaključka Nadzornoga odbora HRT-a od 29. veljače 2016. o pokretanju postupka njegova razrješenja. U svojemu je očitovanju glavni ravnatelj HRT-a istaknuo da Hrvatska radiotelevizija još od 2011. godine u kontinuitetu postupa sukladno članku 38., stavak 7. i 8. Zakona o HRT-u kojim je propisana obveza vođenja odvojenoga unutarnjeg računovodstva na javnu i komercijalnu djelatnost, pri čemu svi troškovi i prihodi moraju biti pravilno dodijeljeni ili razdijeljeni na temelju dosljedno primijenjenih i objektivno opravdanih načela troškovnoga računovodstva. Istaknuo je i kako je, u skladu s odredbom članka 44., stavak 3. Zakona o HRT-u u cilju provedbe nadzora nad korištenjem mjesečne pristojbe i drugih javnih prihoda Hrvatske radiotelevizije, Hrvatska radiotelevizija  dužna Vijeću za elektroničke medije dostavljati financijska izvješća svakih šest mjeseci, a uvijek na zahtjev te kako tu obvezu Hrvatska radiotelevizija redovito ispunjava. Glavni ravnatelj dodaje i kako Hrvatska radiotelevizija i on kao glavni ravnatelj HRT-a postupaju u skladu s člankom 38., stavak 7. i 8. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, kako je na temelju odredbe članka 38., stavka 9. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Interna revizija HRT-a dužna redovito pratiti provedbu odredaba članka 38. i o tome izvješćivati Nadzorni odbor HRT-a, što Interna revizija HRT-a redovito i čini. Glavni ravnatelj HRT-a ističe i kako nema govora o tome da ne obavlja dužnost u skladu sa Zakonom o HRT-u i/ili Statutu HRT-a te da ne postupa po zakonitoj odluci Nadzornoga odbora HRT-a. Goran Radman u svojemu je pismu naglasio i kako nisu ostvareni drugi uvjeti za primjenu odredbe članka 20., stavka 6. Zakona o HRT-u te kako  nisu ostvareni formalno-pravni uvjeti za njegovo  razrješenje kao glavnoga ravnatelja HRT-a. Dodaje i kako je Zaključak Nadzornoga odbora HRT-a s 8. izvanredne (žurne) sjednice od 29. veljače 2016. o pokretanju postupka razrješenja glavnoga ravnatelja HRT-a u potpunosti neutemeljen i donesen protiv odredaba Poslovnika o radu Nadzornoga odbora HRT-a.
Zaključno, glavni ravnatelj HRT-a Goran Radman smatra da bi, ako temeljem Zaključka Nadzornoga odbora HRT-a nadzorno tijelo ili treća zainteresirana osoba podnese prigovor Europskoj komisiji o tome da se sredstva pristojbe nezakonito upotrebljavaju, to moglo imati za posljedicu pokretanje postupka protiv Republike Hrvatske kao države članice u skladu s odredbom članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
Podsjetimo, Nadzorni odbor HRT-a na svojoj je sjednici održanoj dana 29. veljače 2016. jednoglasno odlučio pokrenuti postupak razrješenja glavnoga ravnatelja HRT-a iz razloga utvrđenih člankom 20., stavkom 6., točkama 2., 4. i 7. Zakona o HRT-u odnosno zbog neprovođenja zakonite odluke Nadzornoga odbora od 30. prosinca 2015. te utvrđene odgovornosti za nepotpunu i neprikladnu primjenu članka 38. stavka, 7. Zakona o HRT-u, kojim je propisana obveza vođenja odvojenoga unutarnjeg računovodstva na javnu i komercijalnu djelatnost, pri čemu svi troškovi i prihodi moraju biti pravilno dodijeljeni ili razdijeljeni na temelju dosljedno primijenjenih i objektivno opravdanih načela troškovnoga računovodstva, kako je utvrdilo Vijeće za elektroničke medije u svojemu dopisu Nadzornomu odboru HRT-a od 21. prosinca 2015. – piše u priopćenju HRT-a.

Foto: Prisk