fbpx

Hrvatski barokni ansambl pod ravnanjem Hervéa Niqueta u Dvoru

Dubrovnik…

Hrvatski barokni ansambl, Herve NiquetGlazbeni program jubilarnih 70. Igara nastavlja se koncertom Hrvatskog baroknog ansambla pod ravnanjem svjetski uglednog Hervéa Niqueta u atriju Kneževa dvora danas, 14. kolovoza s početkom u 21.30 sati. Na programu su Concerto grosso u d-molu te Koncerti za orgulje i orkestar u g-molu i F-duru Georga Friedricha Händela, kao i Koncert za violinu i trubu u D-duru te Suita ‘Hamburška plima i oseka’ u C-duru Georga Philippa Telemanna. Solisti na koncertu su orguljaš Pavao Mašić, violinistica Laura Vadjon, koja je ujedno i ravnateljica ansambla, te trubač Krešimir Fabijanić.
Hrvatski barokni ansambl najznačajniji je hrvatski ansambl specijaliziran za povijesno vjernu interpretaciju glazbe baroknog razdoblja i bliskih epoha, na originalnim glazbalima i njihovim Hrvatski barokni ansamblreplikama. Utemeljen 1999., ansambl okuplja glazbenike mlađe generacije, zaljubljenike u iskonski zvuk i stilski osviještenu interpretaciju. Dobitnici su diplome Milka Trnina Hrvatskog društva glazbenih umjetnika 2001. godine, nagrade Orlando 2014. godine te nagrade Ivan Lukačić Varaždinskih baroknih večeri 2016. Zbog zanimljivih, stručnih, stilski čistih i virtuoznih interpretacija, glazbena ih kritika kao i publika svrstavaju u sam vrh hrvatske glazbene reprodukcije. U proteklih dvadeset godina postojanja ostvaruju suradnje s ponajboljim svjetskim umjetnicima, specijalistima za izvođenje rane glazbe, a jedan od njih upravo je i dirigent Hervé Niquet. Zahvaljujući temeljitoj naobrazbi koja obuhvaća čembalo, orgulje, glasovir, pjevanje, skladanje te zborsko i orkestralno dirigiranje, Niquet glazbi pristupa poput istinskog istraživača, vraćajući se njenom originalnom izvoru kako bi izbjegao konvencionalan i rutinski pristup. U tom je duhu 1987. godine osnovao ansambl Le concert spirituel s ciljem oživljavanja francuskog velikog moteta koji danas slovi kao jedan od najutjecajnijih ansambala u području interpretacije barokne glazbe, a festivalska ga je publika imala priliku slušati u Dvoru 2014. godine. Hervé Niquet nositelj je visokih odličja francuske države Chevalier de l’Ordre National du Mérite i Commandeur des Arts et des Lettres.

Foto: Press – Julien Mignot