fbpx

Uvod u primijenjeno kazalište: Čije je kazalište?

Dubrovnik…

O primijenjenom kazalištu u srijedu u Sponzi

Čije je kazalište?U sklopu popratnog programa 68. Dubrovačkih ljetnih igara, a u suradnji s Art radionicom Lazareti, predstavljen će biti zadnji naslov dr.sc. Darka Lukića Uvod u primijenjeno kazalište s podnaslovom Čije je kazalište? u srijedu, 19. srpnja s početkom u 21 sat u atriju palače Sponza. Knjigu predstavljaju Ana Žuvela, Saša Božić te sam autor, a zajedno će otvoriti pitanja kome kazalište pripada, a kome ne, tko polaže pravo na njega, a tko je za to pravo uskraćen, tko ima pristup izvedbenim praksama, a tko je iz njih isključen, koga ono predstavlja i u čije ime govori, a tko je iz te zastupljenosti i prava na govor isključen.
Knjiga daje sustavan i pregledan uvid u vrlo široko i raznovrsno područje koje se od 1990-tih godina naziva primijenjenim kazalištem, a riječ je o širokom spektru izvedbenih praksi koje su se razvijale od 1970-tih godina. Kroz pojedinačne prikaze različitih vrsta i podvrsta primijenjenoga kazališta, knjiga pregledno i cjelovito komentira općenite probleme kazališta drugačijih, različite isključene zajednice, kao i pitanja inkluzivnosti kazališta, društvenih konstrukcija norme, izvedbeno preispitivanje socijalno konstruiranih entiteta i kulturnu reprezentaciju različitih u odnosu na većinu. Autor obrađuje teme kao što su inkluzivno kazalište, primijenjeno kazalište kao oblik izvedbenog angažiranja i predstavljanja osoba s invaliditetom i kroničnim bolestima te s tim usko povezano terapijsko kazalište, zatim segment izvedbenog predstavljanja socijalno različitih poput siromašnih, neobrazovanih, useljenika kao i kazalište za društveni razvoj, izvedbeni aktivizam te participativno kazalište. Posebno su obrađeni kazalište za obrazovanje kao i kazalište u zajednici, a zasebne cjeline predstavljaju i kazalište u zatvorima i popravnim ustanovama, izvedbene prakse povezane s resocijaliziranjem. Knjiga se posebno bavi kulturnom reprezentacijom manjina kroz kazalište, zasebno za osobe treće dobi, za rasne, vjerske i etničke manjine, kao i za rodne manjine, s uvidom u kazališnu queer kulturu i uopće probleme drugosti u kazalištu.
Darko Lukić redoviti je profesor na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, predaje i na doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a gostovao je i surađivao na brojnim sveučilištima u inozemstvu. Objavio je teorijske knjige u području teatrologije, kao i brojne znanstvene tekstove, te sudjelovao na mnogim međunarodnim teatrološkim konferencijama i seminarima. Objavljuje i prozu, dramske tekstove, te prevodi s engleskog i španjolskog jezika.

Foto: Press