fbpx

Izložba: U potrazi za dalmatinskim neandertalcima

Zagreb…

IzložbaIzložbe U potrazi za dalmatinskim neandertalcima & Ispričat ću ti priču otvaraju svoja vrata večeras u 20,00 sati u prostorijama Arheološkog muzeja u Zagrebu. Izložbom ‘U potrazi za dalmatinskim neandertalcima’ su predstavljeni rezultati istraživanja i rekognosciranja više dalmatinskih arheoloških lokaliteta na kojima je ustanovljena musterijenska kultura – kultura srednjeg paleolitika koja se u Europi vezuje uz neandertalce: Mujine pećine kod Kaštela, Velike pećine u kanjonu Kličevice kod Benkovca, podvodnoga paleolitičkog nalazišta u Resniku kraj Kaštel Štafilića, prostora između Ljubačkog zaljeva i Posedarja te lokaliteta na otocima. Po prvi put je izložena arheološka građa pronađena tijekom ovih iskopavanja, kao i novi rezultati apsolutnog datiranja (određivanja starosti) srednjeg paleolitika Dalmacije.
Izložba ‘Ispričat ću ti priču’ prikazana je kroz 7 panoa i vitrine s izloženim materijalom. Autorica priča priču o običajima pokapanja u antičkom Zadru te na osnovi rezultata antropološke analize i grobnih priloga pokušava bar donekle rekonstruirati život ljudi čiji su grobovi prezentirani na izložbi.
Uz panoe i jednu vitrinu s izloženim materijalom iz groba pronađenog na prostoru Poliklinike 2014. godine, na izložbi značajno mjesto zauzima i vitrina sa kopijama predmeta koji će biti dostupni za taktilni osjet osobama oštećenog vida. Kratke legende su napisane braillovim pismom.

Foto: Press