fbpx

Kako se pripremiti za boravak u prirodi

Priručnik za boravak u prirodi

Povodom Svjetskog dana obrazovanja o zaštiti prirode, koji se obilježava još od 1972. godine, svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF objavila je priručnik Kako se pripremiti za boravak u prirodi.

u prirodi

– Istraživanja pokazuju kako je učenje izvan učionice, koje je jedna od ključnih odrednica obrazovanja za zaštitu prirode, potiče unutrašnju motivaciju za učenje kod djece i mladih, što je ključni faktor koji doprinosi boljim akademskim postignućima i razvijanju samostalnosti.

Kako bi boravak u prirodi bio opušten, a u isto vrijeme i fokusiran na određenu temu, važno je uložiti malo vremena i u njegovu pripremu. Dobra priprema nam daje osjećaj sigurnosti, opuštenosti i omogućuje da svoju pažnju usmjerimo prirodnom okruženju u kom se nalazimo, da ga istražujemo i upoznajemo – objašnjava koordinatorica za edukaciju u WWF Adria Jovana Dragić May.

Ovaj se dan obilježava kako bi se ukazalo na značaj obrazovanja koje omogućuje pojedincima istraživanje stanja prirode, identificiranje ekoloških problema i aktivno uključivanje u njihovo rješavanje.

Obrazovanje o zaštiti prirode stvara ekološki osviještene i aktivne građane koji se zalažu za očuvanu i zdravu prirodu. To je jedan od razloga što je WWF Adria još 2016. godine počela provoditi edukaciju na temu zaštite prirode, kroz Akademiju za prirodu i stručne obuke s odgajateljima i nastavnicima.

Značaj obrazovanja na ovu važnu temu prepoznat je i na globalnom nivou, zbog čega je UNESCO odredio da ekološko obrazovanje mora biti osnovna komponenta nastavnih planova i programa do 2025. godine.

Foto: Press WWF ADRIA – Kako se pripremiti za boravak u prirodi