fbpx

HZJZ – COVID-19: Preporuke za rad noćnih barova i klubova

Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19

1. Opće preporuke
Vidljive obavijesti. Za sve djelatnike i posjetitelje na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijesti o potrebi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičke udaljenosti te nošenju maske za lice ili medicinske maske u objektu. Na ulazu u objekt i drugdje na vidljivom mjestu u objektu mora biti istaknuta obavijesti o maksimalnom dopuštenom broju gostiju koji se smiju nalaziti unutar objekta.
Pojačana osobna higijena. Potrebno je izbjegavati nečistim rukama dodirivati usta, nos, oči i lice. Ruke se moraju redovito prati s vodom i sapunom te dezinficirati, osobito od strane zaposlenika.
Covid

Kašljanje/kihanje. Kod kašljanja i kihanja usta i nos prekrivaju se laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba baciti u koš za otpad s poklopcem te dezinficirati ruke. Pri kašljanju i kihanju lice treba okrenuti od drugih osoba.
Dezinficijens. Dezinficijens (npr. na bazi 70%-tnog alkohola ili drugo dezinfekcijsko sredstvo registrirano kao antiseptik virucidnog djelovanja za primjenu na ljudskoj koži) mora biti dostupan na više mjesta u prostoru i to najmanje 1 doza od 500 ml na svakih 10 osoba, a preporučljivo je na svakom stolu. Osoblje treba voditi brigu da dozator pravovremeno opskrbljuju novim količinama dezinficijensa kako bi ga uvijek bilo dovoljno.
Fizička udaljenost. Za cijelo vrijeme boravka u prostorima, uključujući dolazak i odlazak, preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti između osoba (posjetitelja i osoblja) od 1,5 metara. U slučaju glazbenih izvedbi, razmak od 2 metra preporučuje se između i od izvođača pjevačkih dionica te glazbenika s puhačkim instrumentima. Preporuča se razmak od 4 metra između publike i izvođača na sceni.
Posuđe. Čaše, ostalo posuđe i ostale predmete ne treba dijeliti s drugim osobama.
Maske za lice. Nošenje medicinskih maski ili maski za lice obavezno je za zaposlenike u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka te goste u ugostiteljskim objektima osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju hranu, piće ili napitke. Maske za lice ili medicinske maske obavezno se nose tako da uvijek prekrivaju i nos i usta. Upute o pravilnom korištenju maski dostupne su na poveznici.
2. organizacija rada noćnih barova i klubova
Maksimalan broj osoba na otvorenim ili u zatvorenim prostorima podložan je promjeni sukladno rezultatima situacijske analize i kontinuirane epidemiološke procjene stanja te se trenutno određuje sukladno veličini prostora prema kriteriju 4 m2 korisne površine prostora po osobi. Ne dopuštaju se stajaća mjesta niti visoki stolovi ako se za visokim stolovima omogućuje jedino stajanje gostiju.
Rezervacija mjesta ili najava dolaska. Gosti su dužni unaprijed online rezervirati mjesto u ugostiteljskom objektu tipa noćni bar ili klub. Pružatelj usluge više ne nudi rezervacije nakon što su popunjena sva mjesta u objektu predviđena za boravak gostiju, sukladno propisanim mjerama.
COVID-redar. Javna okupljanja bilo koje vrste i sadržaja, koja uključuju više od 50 sudionika, moraju imati COVID-redara na svakih 50 okupljenih osoba. Svi sudionici moraju biti upoznati s mjerama prevencije za pojedini događaj. Za organizaciju okupljanja u skladu s mjerama kao i ishođenje svih potrebnih odobrenja odgovoran je organizator, a za provedbu uputa zaduženi su COVID-redari koje je dužan educirati i opremiti organizator skupa.
Evidencija sudionika. U objektima tipa noćni bar ili klub preporučuje se vođenje evidencije sudionika i osoblja radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoC-2 pri čemu će se prikupljati osnovni podaci: ime, prezime i broj telefona.
Mjerenje temperature gostima. Gostima ugostiteljskih objekata tipa noći bar ili klub mora se izmjeriti temperatura na ulazu u objekt. U slučaju da im je tjelesna temperatura mjerena beskontaktnim toplomjerom izmjerena 37,2C ili viša, neće im biti omogućen ulazak u ugostiteljski objekt već se upućuju kući i dalje postupaju u skladu sa zdravstvenim stanjem.
Ograničenje ukupnog broja posjetitelja. Ograničenje broja posjetitelja može se postići na način da se na raspolaganje stavi onaj broj stolova koji je moguće postaviti na udaljenost od 3 metra tako da su gosti koji sjede za stolovima međusobno udaljeni 1,5 metara. Najveći broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u zatvorenim i na otvorenim prostorima, uz poštivanje preporučenog fizičkog razmaka od 1,5 metara među posjetiteljima, organizator će odrediti sukladno veličini prostora prema kriteriju 4m2 korisne površine prostora po osobi.
Rad na otvorenom. Preporučuje se, ako postoji mogućnost, organiziranje rada klubova na otvorenom. Na otvorenom se ne dopuštaju stajaća mjesta niti visoki stolovi ako se za visokim stolovima omogućuje jedino stajanje gostiju oko stola. Za šankom (barsko posluživanje pića) postoje samo sjedeća mjesta.
Plesni podij. Plesni podij u funkciji prostora za ples nije dopušten. Na prostoru plesnog podija preporučuje se postavljanje sjedećih mjesta uz uvjet da stolovi budu na udaljenosti od 3 metra.
Prodaja i posluživanje hrane i pića. Prodaja i posluživanje hrane i pića odvija se prema preporukama za rad ugostiteljske djelatnosti. Preporuke za sprječavanje infekcije u ugostiteljskim objektima dostupne su na poveznici.
Maksimalna zaštita posjetitelja i zaposlenika. Prilikom interakcije s posjetiteljima osoblje treba koristiti zaštitnu masku koja prekriva nos i usta. Treba im stalno biti na raspolaganju priručno dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke nakon pranja vodom i sapunom.
Dnevno mjerenje tjelesne temperature osoblja. Prije dolaska na radno mjesto izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), zaposlenik se treba javiti nadređenom i ne dolaziti dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine.
Dvosmjenski rad. Ako je ugostiteljski objekt otvoren i danju, preporučeno je rad organizirati u dvije smjene, na način da između prve i druge smjene bude stanka od minimalno sat vremena, koja će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina i prostora te prozračivanje.
Glasnoća glazbe. Glasnoća glazbe, odnosno buka u prostoru regulirana je propisima.
Zatvaranje objekta. U okolnostima u kojima se iz epidemiološke anamneze oboljelih utvrdi da je izvor/okolnost zaražavanja SARS-CoV-2 virusom boravak u noćnom klubu, preporučuje se da sanitarni inspektor sukladno članku 69. stavak 2. točka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, odmah obustavi rad objekta s vremenom važenja odluke o obustavi rada sukladno mišljenju sanitarnog inspektora odnosno epidemiologa. Zatvaranje objekta uvodi se radi provedbe testiranja djelatnika i provedbe dezinfekcije prostora i traje sve dok djelatnici moraju biti u samoizolaciji odnosno izolaciji. Ako objekt/poslodavac raspolaže s dovoljno zaposlenika koji rade u smjenama, tada se zatvaranje objekta provodi radi dezinfekcije i testiranja onih djelatnika za koje je to utvrđeno nužnim.
3. Pojačana higijena prostora
Prozračivanje prostora. Preporučuje se da se zatvoreni prostor prozračuje što češće, a ako je moguće, prozore ostaviti tijekom cijelog radnog vremena kluba.
Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Opća preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava posebnu pozornost posvetiti praćenju stanja filtara i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba redovito provjeravati pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporučuje se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.
Čišćenje prostora. Često dodirivane površine kao što su rukohvati na vratima i prozorima, radne površine, ostali rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na vratima te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka rada kluba, a najmanje dvaput dnevno. Detaljnije upute dostupne su na sljedećim poveznicama:
Bez oboljelih od COVID-19
Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19.

Izvor: HZJZ/koronavirus.hr
Foto: arhiva