fbpx

Kulturne memorije Zagreba – Etnografija grada Zagreba

Zagreb…

U Centru za kulturu Trešnjevka: Kulturne memorije Zagreba

Kulturne memorijeDr. sc. Tomislav Pletenac održat će sutra u 20.00 sati u Centru za kulturu Trešnjevka predavanje na temu ‘Etnografija grada Zagreba‘. Predavanje je dio interdisciplinarnog projekta koji se bavi problematikom kulturnih memorija grada Zagreba.
Kulturne memorije su područje kulturnog pregovaranja kroz koje različite priče pokušavaju izboriti svoje mjesto u povijesti. Kulturna memorija ima veliku ulogu u produciranju koncepata kao što su nacija ili narod, građanka, građanin, što to uopće znači biti Zagrepčanka ili Zagrepčanin. Kulturna memorija je producirana na različite načine, kroz memorijale, umjetnost, filmove, literaturu, popularnu kulturu i sl.
Projekt će istraživati različitu građu (usmene povijesti, film, umjetnost, urbani prostor …) kako bi odgovorio na pitanje u kolikoj mjeri grad Zagreb, njegova svakodnevica, njegova arhitektura, parkovi, sve ono što zapravo uzimamo zdravo za gotovo, ispisuje živote svojih građanki i građana, i koliko one/oni svojim djelovanjem, svojom svakodnevicom, ispisuju sam grad.
Autorica je prof. dr. sc. Senka Božić-Vrbančić. Voditelji/ice pojedinih radionica i tribina te gostujući predavači/ice su znanstvenici/e i umjetnici/e kojima je ova tema dio znanstvenog ili umjetničkog interesa.

Autorica projekta:
izv.prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić
Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru
Doktorirala 2004. na Sveučilištu u Aucklandu, Novi Zeland. Radila je kao sociokulturna antropologinja na Sveučilištu u Aucklandu (Novi Zeland), Sveučilištu u Melbourneu (Australija), Američkom sveučilištu u Lavovu (Ukrajina), Institutu za antropologiju (Zagreb) i Sveučilištu u Zadru (Zadar). Do sada je participirala u osam (8) znanstveno-istraživačkih projekata. Bila je voditeljica četiri (4) međunarodna projekta u kojim se bavila razmatranjem politika različitosti s posebnim osvrtom na pitanja migracijskih procesa, globalizacije i politika identiteta, ideologije te političke i kulturološke konstitucije prošlosti i sadašnjosti. Božić-Vrbančić je rezultate svojih istraživanja do sada objavila u dvije knjige (Tarara – Croats and Maori in New Zealand: memory, belonging, identity, Otago University Pres, 2008; Hitchockijanski pogled (koautorstvo s M. Vrbančić), Jesenski & Turk, 2017.) i dvadesetdevet (29) radova u znanstvenim časopisima i knjigama. Dobitnica je nekoliko znanstvenih nagrada uključujući McArthur Award (University of Melbourne 2007.) i NCPH Book Award (Temple University Press, 2009.).

Foto: Press