fbpx

Od 20.10. – Nužne epidemiološke mjere za područje Primorsko-goranske županije

Nužne epidemiološke mjere Primorsko-goranske županije

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije u Odluci O uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (Narodne novine” broj 108/20) u točki II. stavku 1. dodaju se podstavci 8. i 9. koji glase:
– zabranjuju se posjeti korisnicima domova za starije i nemoćne osobe osim u iznimnim slučajevima, kada su prema procjeni uprave doma neophodne i kada se mogu organizirati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a posjetitelji prije posjeta predoče potpisanu izjavu O negativnim epidemiološkim i kliničkim pokazateljima izloženosti bolesti koje mogu upućivati na zaraženost i negativan test na SARS-CoV-2 ne stariji od 72 sata iii nalaz koji potvrđuje da su preboljeli COVID-19.
– zabranjuju se izlasci korisnika domova za starije i nemoćne osobe izvan prostora objekta i dvorišta domova za starije i nemoćne osobe, izuzev ako je izlazak uvjetovan medicinskim iii drugim opravdanim razlozima.
Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 20. listopada 2020. godine.

epidemiološke mjere

Nužne mjere su:
– obveza pravilnog korištenja maski za lice ili medicinskih maski u svim javnim zatvorenim prostorima (trgovine, banke, pošte, crkve, ljekarne, zdravstvene ustanove i sl.) te u javnom prijevozu, osim u slučajevima propisanih ili preporučenih izuzeća;
– na javnim događanjima, manifestacijama i okupljanjima u zatvorenim prostorima može biti prisutno najviše 500 osoba, a na otvorenim prostorima 1.000 osoba;
– iznimno je dopušteno organiziranje javnih događanja, manifestacija i okupljanja s većim brojem osoba ako se za svakog sudionika može osigurati sjedeće mjesto uz minimalni razmak od 2 metra, napravi pisani plan odvijanja događanja, manifestacije ili okupljanja, uspostavi redarska služba i imenuje odgovorna osoba te dobije odobrenje teritorijalno nadležne službe civilne zaštite;
na svim privatnim okupljanjima i svečanostima (vjenčanja i svadbene svečanosti, sahrane, rođendanske proslave i sl.) može biti prisutno najviše 50 osoba;
– preporuka osobama starije životne dobi i rizičnim skupinama da ne koriste javni gradski i prigradski prijevoz u vremenu od 6,00 do 8,30 sati, osim u opravdanim razlozima;
– preporuka poslodavcima da organiziraju rad od kuće gdje god je to moguće;
– preporuka poslodavcima da potiču nošenje maski za lice ili medicinskih maski na radnom mjestu kad je to moguće i epidemiološki opravdano;
– preporuka poslodavcima kod kojih se obavlja rad u zatvorenom prostoru da osiguraju uvjete za održavanje fizičke distance od 2 metra u svim smjerovima uvijek kada je to moguće.
– zabranjuju se posjeti korisnicima domova za starije i nemoćne osobe osim u iznimnim slučajevima, kada su prema procjeni uprave doma neophodne i kada se mogu organizirati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a posjetitelji prije posjeta predoče potpisanu izjavu o negativnim epidemiološkim i kliničkim pokazateljima izloženosti bolesti koje mogu upućivati na zaraženost i negativan test na SARS-CoV-2 ne stariji od 72 sata ili nalaz koji potvrđuje da su preboljeli COVID-19;
– zabranjuju se izlasci korisnicima domova za starije i nemoćne osobe izvan prostora objekta i dvorišta domova za starije i nemoćne osobe, izuzev ako je izlazak uvjetovan medicinskim ili drugim opravdanim razlozima.
– U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije na području neke jedinice lokalne samouprave, stožer civilne zaštite te jedinice lokalne samouprave može broj osoba propisan za javna događanja, manifestacije i okupljanja odnosno privatna okupljanja i svečanosti dodatno umanjiti.
Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.
Odluka stupa na snagu 5. listopada, a dostupna je na poveznici.
Tekst dopune odluke, koji stupa na snagu 20. listopada, dostupan je ovdje.

Izvor: HZJZ/koronavirus.hr
Foto: HZJZ/koronavirus.hr