Odluka o iznimnom dopuštenom radu zatvorenih objekata u sastavu tržnica

Hrvatska…

Odluka o iznimnom dopuštenom radu zatvorenih objekata u sastavu tržnica

tržnicaStožer civilne zaštite Republike Hrvatske 27. ožujka 2020. donio je Odluku o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašenja epidemije COVID-19.
Točka I. Ovom Odlukom se, za vrijeme proglašenja epidemije COVID-19, iznimno od Odluke o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju djelatnosti, zbog osiguranja opstojnosti hrvatske proizvodnje i nužne opskrbe potrošača, dopušta, uz pridržvanje strogih mjera socijalnog distanciranja, rad zatvorenih objekata u sastavu tržnica (prodavaonice i kiosci) u kojima se prodaje:
– hrana
– higijenski artikli
– lijekovi
– veterinarsko-medicinski proizvodi
– poljoprivredni lijekovi i hrana za životinje.
Točka II. Ova odluka odnosi se i na rad tržnica koje su čvrsti i u potpunosti zatvoreni objekti u kojima se prodaju proizvodi iz Točke I. ove Odluke u prodavaonicama i kioscima.
Točka III. Pravne ili fizičke osobe koje upravljaju tržnicama iz Točke I. i II. ove Odluke kojima se ovom odlukom dopušta rad dužne su, osim općih mjera i uputa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dodatno:
osigurati da se kod ulaza u ili pred prodavaonicama i kioscima, odnosno ulaza u zatvorene tržnice, kao ni u samim prostorima zatvorenih tržnica, ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u zatvorene tržnice i vidljiva mjesta u prodavaonicama i kioscima;
primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora;
organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika i kupaca, uz poštivanje strogih mjera socijalnog distanciranja;
redovito provjetravati prostore;
u zatvorenim tržnicama, u prostorima za korisnike osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama rizika od zaraznih bolesti;
na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o hiijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja.
Točka IV. Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz ove Odluke.
Točka V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 28. ožujka 2020. i objavit će se u Narodnim novinama.

Izvor: HZJZ – koronavirus.hr
Press: Press – HZJZ – koronavirus.hr