fbpx

Sandra Švaljek: Radit ćemo na istinskom uključenju osoba s invaliditetom

Zagreb…

Sandra ŠvaljekNezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Sandra Švaljek danas je predstavila mjere izbornog programa namijenjene uklanjanju i ublažavanju prepreka s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom u Zagrebu. To je učinila ispred primjera nerješene prepreke u mobilnosti – pothodnik u blizini južnog ulaza u Zagrebački velesajam – a mjere je predstavila i članica stručnog tima Sandre Švaljek, Božica Ravlić, zadužena za formuliranje politike Grada prema osobama s invaliditetom.
– Mjere Sandre Švaljek mogu se podijeliti u tri segmenta – mobilnost, odgoj i obrazovanje te zapošljavanje – unutar kojih će se ciljano unaprjeđivati položaj osoba s invaliditetom. Posebno je naglasila kontinuitet postojećih mjera, odnosno da će nastaviti provođenje postojećih politika i projekata. Povećanje pristupačnosti za građane istovremeno znači i povećanje pristupačnosti za Sandra Svaljekturiste s invaliditetom, čime bi Zagreb ojačao svoje turističke potencijale te novim imdžem pristupačnosti postao privlačnija destinacija za osobe s invaliditetom. Fokus će se postaviti na projekte, mjere i aktivnosti koje dopiru do što većeg broja osoba s invaliditetom. Unatoč svim naporima nadležnih institucija i udruga, nažalost, veliki broj osoba s invaliditetom osjeća se isključenima i zanemarenima. Dodatnu pažnju treba usmjeriti prema onima koji uz invaliditet nose teret socijalne isključenosti i siromaštva. Postoji cijeli spektar kategorija koje se smatraju zapostavljenima u dosadašnjoj politici prema osobama s invaliditetom: roditelji djece s rijetkim bolestima i razvojnim teškoćama, starije osobe, Romi s invaliditetom te općenito sve one osobe s invaliditetom koje nisu uključene u rad postojećeih udruga. Grad Zagreb mora učiniti sve da im otvoreno pristupi i tako umanji osjećaj zanemarenosti kod navedenih skupina. Mjere za povećanje mobilnost osoba s invaliditetom: povećanje broja tramvajskih postaja koje su pristupačne za ulazak u tramvaj, a kojih je danas svega šest na 116 kilometara tramvajske trase; sustavno povećavati broj gradskih površina pokrivenih stazama vodiljama za slijepe i slabovidne; povećanje broja i kvalitete križanja sa zvučnim semaforima; nabavkom novih kombija ZET-a povećati broj korisnika prijevoza osoba s invaliditetom; sustavno uklanjanje arhitektonskih prepreka.
Sandra ŠvaljekMjere za radno uključivanje osoba s invaliditetom uključuju: dodatne gradske poticaje poslodavcima za zapošljavanje i prilagodbu radnih mjesta te stručnu podršku; dodatne gradske poticaje za samozapošljavanje, povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom u Gradskoj upravi, ustanovama i Zagrebačkom holdingu; stvaranje preduvjeta za ravnopravno radno okruženje za osobe s invaliditetom u Gradskoj upravi, ustanovama i Zagrebačkom holdingu. Mjere za unaprjeđenje uvjeta za odgoj i obrazovanje: povećanje broja stipendija za školovanje djece s invaliditetom, uključenje komunikacijskih posrednika u odgojne sustave vrtića (gluha nagluha i gluhoslijepa djeca), povećanje pristupačnosti škola i vrtića za zajedničko odrastanje i obrazovanje – piše u priopćenju.

Foto: Press – Slaven Janđel