fbpx

Zdravko Mamić: Optužnica protiv mene nije potvrđena

Zagreb…

GNK Dinamo poslao je službenu izjavu Zdravka Mamića koju prenosimo u cijelosti;

Zdravko Mamić povodom medijskih objava vezanih na sjednicu optužnog vijeća Županijskog suda u Osijeku koja je održana dana 5. veljače 2018.

Optužnica protiv mene nije potvrđena

Jučer, dana 5. veljače 2018. održana je sjednica optužnog vijeća Županijskog suda u Osijeku u kaznenom predmetu protiv mene (Z. M.) i drugih, a povodom optužnice USKOK-a DORH-a od 10. srpnja 2017.
Bio sam nazočan cijelom tijeku sjednice, ali kada sam (jučer) navečer vidio medijske objave o navedenoj sjednici (i bio od prijatelja upozoren na objave koje nisam vidio) triju vodećih televizijskih kuća (HTV, RTL i NOVA TV) došao sam u dilemu da li sam stvarno bio na sjednici o kojoj te medijske kuće izvještavaju.

Zdravko Mamić

Naime, moj branitelj je u podnesku od 14.12.2017. (dan prije sjednice optužnog vijeća zakazane za dan 15.12.2017., ali koja je nažalost iz formalnih razloga odgođena), nakon što je izložio sadržaj ustavne odredbe članka 29. stavak 5. Ustava RH, te članka 2. Zakona o kaznenom postupku, članka 344. stavak 1. ZKP/08 i članka 355. stavak 1. ZKP/08 te nakon što je izložio sadržaj pravnih mišljenja: doc. dr. sc. Viktora Gotovca od 5.12.2017.; doc. dr. sc. Zorana Burića od 14.12.2017. i prof. dr. sc. Davora Derenčinovića i prof. dr. sc. Lea Cvitanovića ustvrdio da je očigledno da:
„1. optužnica nije zakonita jer nije podnijeta (niti potpisana) od ovlaštenog tužitelja i 2. (da se) optužnica temelji na pogrešnoj pravnoj kvalifikaciji, čime je povrijeđen zakon na štetu okrivljenika, a iz navoda optužnice ne može se graditi kvalifikacija zločinačkog udruženja, nego opis upućuje na individualnu odgovornost u vidu eventualnog supočiniteljstva.” predložio: „U pogledu nezakonitosti opisane pod 1., … postupanje po čl. 355. (u vezi čl. 344. st. 1. t. 1. u vezi čl. 2. st. 1.) ZKP/08, tj. obustava kaznenog postupka; a u pogledu nezakonitosti pod 2., … postupanje po čl. 356. ZKP/08, tj. vraćanje optužnice USKOK-u.”.
U prilogu podneska priložena su pravna mišljenja: doc. dr. sc. Viktora Gotovca, doc. dr. sc. Zorana Burića i prof. dr. sc. Davora Derenčinovića i prof. dr. sc. Lea Cvitanovića.
O sadržaju navedenog podneska i sadržaju pravnih mišljenja (navedenih sveučilišnih nastavnika Pravnog fakulteta u Zagrebu) moj branitelj i ja, radi korektnosti, nismo govorili u javnosti jer je sjednica optužnog vijeća bila odgođena, ali je neposredno nakon te sjednice moj branitelj javno rekao da je podnesak sa navedenim pravnim mišljenjima predat na sjednici.
Na jučerašnjoj sjednici optužnog vijeća moj branitelj je predao podnesak u kojem je iznio suštinu navedenih pravnih mišljenja, pa tako da doc. dr. sc. Viktor Gotovac, između ostaloga, navodi: „Sven Mišković nema razdoblje rada… iz odredbe članka 8. stavka 1. ZUSKOK-a… on nije mogao… punopravno obavljati poslove zamjenika ravnateljice, donositi odluke i potpisivati optužnice, …”; da doc. dr. sc. Zoran Burić, između ostaloga, navodi: „da poslove zamjenika ravnatelja USKOK-a može obavljati jedino osoba koja ispunjava uvjete iz čl. 8. ZUSKOK-a…, a da državni odvjetnik… koji je privremeno upućen na rad u Ured u skladu sa čl. 11. ZUSKOK-a može u Uredu obavljati poslove višeg državnoodvjetničkog savjetnika”; da prof. dr. sc. Davor Derenčinović i prof. dr. sc. Leo Cvitanović navode da se: „u ovom predmetu optužnica temelji na pogrešnoj pravnoj kvalifikaciji (te da bi) posljedica eventualnog potvrđivanja takve pravne kvalifikacije značila povredu zakona na štetu okrivljenika”.
Kako je prije predaje predmetnog podneska na jučerašnjoj sjednici optužnog vijeća „zamjenik ravnateljice USKOK-a Sven Mišković” izložio da on ima pravo obavljati poslove zamjenika ravnateljice i kao takav potpisivati optužnice (pa čak i ovakve ozbiljne) to je moj branitelj (koji je prvi došao na red za izlaganje) tada predao podnesak od 5.2.2018. u kojem je bio izložen bitan sadržaj pravnih mišljenja kao što je to upravo navedeno, a u nastavku teksta podneska naveo je bitan sadržaj pravnog mišljenja prof. dr. sc. Jasne Omejec od 3.2.2018. III. dio (Drugo pravno pitanje) i sažetak pravnog mišljenja (na str. 10 i 11 istog), gdje je navedeno: „c) Ako državnoodvjetničko-uskočke poslove ravnatelja USKOK-a vezane uz optužnice obavlja neovlašteni DO, onda je riječ o optužnici USKOK-a kod koje je sporna njezina unutarnja materijalnopravna (supstantivna) valjanost s obzirom da ju je sastavljao, na njoj radio, a na kraju i potpisao u ime ravnatelja USKOK-a DO koji za to nije bio kompetentan ratione materiae.
Nekompetencija ratione materiae d) Svi državnoodvjetničko-uskočki akti u kojima je službena osoba USKOK-a potpisana na način prikazan na ovim slikama, Temeljem članka 11. ZUSKOK-a obavlja ZAMJENIK RAVNATELJICE, poslove zamjenika ravnatelja ZAMJENIK OPĆINSKE DRŽAVNE ODVJETNICE Sven Mišković,
a ta osoba ne ispunjava zakonske uvjete da bude zamjenik ravnatelja USKOK-a u smislu članka 8. ZUSKOK-a ili da obavlja poslove zamjenika ravnatelja USKOK-a kada je upućena na rad u USKOK na temelju članka 11. ZUSKOK-a (jer ne ispunjava uvjete iz članka 8. ZUSKOK-a), imaju se smatrati nezakonitim državnoodvjetničko-uskočkim aktima jer ih je donijela neovlaštena službena osoba USKOK-a, pa su i ti akti opterećeni greškom nekompetencije ratione materiae.
e) Za otklanjanje opisane pogreške nije dovoljna puka zamjena potpisa neovlaštenog DO-a na optužnici s potpisom ovlaštenog DO-a. Ovdje se mora ići ab ovo. Ispravljanje nedostatka na strani neovlaštenog DO-a… moguće je samo tako da se iz pravnog poretka ukloni sam nezakoniti optužni akt. To čini sud primjenom ZKP-a tako da optužnicu odbacuje, ili obustavlja kazneni postupak, ili ukida odnosno preinačuje prvostupanjsku presudu ako utvrdi bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz članka 468. stavka 1. točke 5. ZKP-a, sve ovisno o okolnostima konkretnog slučaja i stadiju kaznenog postupka.”; a u Zaključcima pravnog mišljenja (na str. 68 i 69 istog) navodi: „Ustavni sud ima ustavnu obvezu štititi okrivljenike/optuženike od optužbi u smislu članka 29. stavka 1. Ustava koje protiv njih pred sudom iznose neovlašteni tužitelji suprotno članku 29. stavku 5. Ustava… Završno, autorica smatra da treba ustrajati na razjašnjavanju i rješavanju problema koji se razmatra u ovom mišljenju jer ogledni slučaj S.M.-a jasno pokazuje da to nije put kojim se smije ići u ustavnom poretku utemeljenom na vladavini prava i zaštiti ljudskih prava.”; te: „Ill Zaključno, I okrivljeni Zdravko Mamić ostaje u cijelosti pri prijedlogu iz podneska od 14. prosinca 2017. g.”.
Nakon što je moj branitelj usmeno izložio sadržaj podneska, zastupnik optužbe Sven Mišković ustvrdio je da on svoje pravo na sačinjavanje i potpisivanje optužnice u ovom kaznenom predmetu temelji na čl. 11. st. 1. ZUSKOK-a, na što je moj branitelj uputio na str. 9 odl. 1 cit. sažetka pravnog mišljenja da: „primjena članka 11. ZUSKOK-a, koja se očituje u tome da nakon proteka godine dana GDORH ponovo donosi novo rješenje za jednog te istog DO-a… je nezakonita jer to članak 11. stavak 3. ZUSKOK-a ne dopušta (str. 28 — 29 mišljenja)”.
Ovako je izgledala sjednica optužnog vijeća, nakon koje je optužno vijeće donijelo odluku da se odbija prijedlog branitelja o izdvajanju nezakonitih dokaza iz spisa, a odluka o svemu ostalome (pa i zakonitosti optužnice u smislu sačinjavanja i zastupanja iste od ovlaštenog tužitelja) je ostavljena za kasnije.
Moj branitelj je tako i izjavio nakon jučerašnje sjednice, ali nijedna medijska kuća (pa ni tri glavne: HTV, RTL i NOVA TV) nije tako izvijestila javnost, a mogle su barem navesti ključni podatak: da optužnica za Zdravka Mamića nije potvrđena!

Foto: Scena.hr