Otvorena inkluzivno umjetnička galerija Orlovac

Zagreb…

Natasa Janjić, Ana Maras Haramander, galerija Orlovac

galerija Orlovac01. prosinca 2017. godine u 13.00 sati, u sjedištu Centra za rehabilitaciju Zagreb na adresi Orlovac 2 u Zagrebu, otvorena je inkluzivno-umjetnička galerija za osobe s intelektualnim teškoćama, prva takvog tipa u Europi.
Galerija Orlovac otvorena je izložbom slika pod nazivom ‘Lica i naličja’. Izložbu oformljuju likovni radovi korisnika Centra u suradnji sa studentima Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i akademskim umjetnicima, profesorima s Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Riječ je o sljedećima: Tara Beata Ratz – Neven Novak, Ivica Purgar – Leon Barić, Benedikta Vilenica –Marina Kotur, Noa Geres – Jelena Gvozdanović, Marin Sovar – Zdravko Krešić, Marija Puzak – Kristijan Žerjavić, Koraljka Kovač – Ranko Ćuća. A među brojnim gostima, otvorenje su došle uveličati i glumice Nataša Janjić te Ana Maras Haramander.
Natasa Janjić, Ana Maras Haramander, galerija OrlovacCentar za rehabilitaciju Zagreb, sjedište Orlovac, ustanova je Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalne politike koja skrbi o djeci, mladima i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama. Centar radi na više lokacija u Zagrebu i sam rad je organiziran prema kronološkoj dobi korisnika i vrsti usluga. Programi koje provode su razne radne aktivnosti, psihosocijalna rehabilItacija i razne terapije (likovna terapija, kineziterapija i glazbo terapija) u koje je uključeno preko 200 korisnika.
U program likovne terapije koju vodi Blanka Stančić Puhak, mag.umj. i CEAT praktikant uključeno je oko 200 korisnika iz cijelog Centra za rehabilitaciju Zagreb. Program likovne terapije uspješno se provodi već niz godina te je u cilju da svake godine pripreme izložbu likovnih radova korisnika iz bilo koje grane umjetnosti, keramike,slikarstva,grafičkih tehnika u adekvatnim galerijskim prostorima i poticanje suradnje sa relevantnim umjetničkim institucijama i fakultetima (Akademija za likovnu umjetnost Zagreb, Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb i sl.) Do sada je realizirano više izložbi u zagrebačkim galerijskim prostorima, sudjelovanja na inkluzivnim likovnim kolonijama, s ciljem da se osobe sa intelektualnim teškoćama prepoznaju u društvu kao ravnopravne.
Natasa Janjić, Ana Maras Haramander, galerija OrlovacKonkretno se radi o probranim korisnicima koji su talentirani i uz stručnu podršku se prezentiraju upravo kroz razne kulturne manifestacije. Cilj je izrada platforme za umjetnike/korisnike koja nedostaje na ovom području za daljnji razvoj i usavršavanja osoba s intelektualnim teškoćama u umjetničkom izražavanju.
Ovakav način rada u Centru se provodi već par godina te se pokazao vrlo korisnim za podizanje socijalne osviještenosti u društvu. U likovnoj terapiji uvijek je naglasak na sami proces i terapijski učinak, te se upravo ovakvim projektima ukazuje na relevantnost promidžbe likovnog stvaralaštva i integraciju osoba sa intelektualnim teškoćama u sustav hrvatske suvremOvakav način rada u Centru se provodi već par godina te se pokazao vrlo korisnim za podizanje socijalne osviještenosti u društvu. U likovnoj terapiji uvijek je naglasak na sami proces i terapijski učinak, te se upravo ovakvim projektima ukazuje na relevantnost promidžbe likovnog stvaralaštva i integraciju osoba sa intelektualnim teškoćama u sustav hrvatske suvremene umjetnosti i šire.

Foto: Press