fbpx

Kriteriji za testiranje na SARS-CoV-2, prekid izolacije i karantene

SARS-CoV-2

Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i samoizolacije. Hrvatski zavod za javno zdravstvo 26. listopada objavio je Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i samoizolacije.

SARS-CoV-2

Izmjene u odnosu na ranije verzije:
– prema odluci Ekspertne skupine kriznog stožera Ministarstva zdravstva, samoizolacija osobe koja je bliski kontakt oboljele osobe od COVID-19 se skraćuje s 14 na 10 dana. Iznimka su osobe koje rade u ustanovama za smještaj i boravak za starije i teško bolesne osobe i osobe s invaliditetom, u kojih karantena traje 14 dana.
– kriteriji za prekid izolacije podijeljeni su na četiri kategorije bolesnika: oboljeli s blagom ili umjerenom kliničkom slikom, oboljeli s teškom kliničkom slikom, oboljeli koji je imunokompromitiran-korisnik-djelatnik kolektiva s osjetljivom populacijom i asimptomatski oboljeli od COVID-19.
– klinički kriterij za prestanak izolacije simptomatskog bolesnika je minimalno tri uzastopna dana bez povišene tjelesne temperature bez primjene antipiretika i značajno poboljšanje ostalih simptoma (u prethodnoj verziji je bio jedan).
– sve mjere koje se odnose na zdravstvene djelatnike i djelatnike kod pružatelja socijalnih usluga smještaja i boravka za starije i teško bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom, jednako se primjenjuju i na učenike i studente koji obavljaju praksu u tim ustanovama te na roditelje koji borave s djetetom u bolnici (zdravstvene ustanove trebaju omogućiti uzimanje brisa roditelja na istom punku na kojem se uzima bris njihovom djetetu).

Cijeli tekst preporuke pročitajte na linku.

Izvor: HZJZ/koronavirus.hr
Foto: HZJZ/koronavirus.hr