fbpx

HNS: Završeno licenciranje klubova za 2017/18

Zagreb…

Priopćenje HNS – a prenosimo u cijelosti;

Hrvatski nogometni savez kao davatelj licence u prvom je stupnju završio Središnji postupak licenciranja klubova za UEFA klupska natjecanja, natjecanje u Prvoj HNL i u Drugoj HNL za natjecateljsku 2017/18. godinu.
Za dobivanje licence za UEFA klupska natjecanja, natjecanja u Prvoj i Drugoj Hrvatskoj nogometnoj ligi tražitelj licence mora ispunjavati kriterije koji nose oznaku „A“ iz pet skupina kriterija, a to su: Sportski, Infrastrukturni, Administracije i Stručnog osoblja, Pravni i Financijski.
U Središnjem postupku licenciranja klubova za natjecateljsku 2017/18. godinu primjenjuje se Pravilnik o licenciranju klubova HNS-a (HNS-ov Glasnik 57/2015 od 16.12.2015.). Ispunjenje kriterija s oznakom „A“ i „B“ uvjet su za izdavanje licence. Međutim, u slučaju neispunjenja kriterija s oznakom „B“ tijela za licenciranje izdaju licencu, ali primatelju licence izriču kaznu ukora ili novčanu kaznu. Kriteriji s oznakom „C“ imaju status preporuke i primjer su dobre prakse.
U Središnjem postupku licenciranja sve osobe koje djeluju u ime Hrvatskog nogometnog saveza – Davatelja licence poštuju načelo neovisnosti u odnosu na tražitelje licence te načelo jednakog postupanja prema svim tražiteljima, kao i načelo povjerljivosti svih podataka i informacija koje mu tijekom postupka licenciranja dostave tražitelji licence. Ispitivanje i ocjena kriterija obavljaju se po procedurama propisanima UEFA Pravilnikom o licenciranju klubova i financijskom fair-playu (izdanje 2015.), UEFA Standardom kvalitete licenciranja klubova (izdanje 2012.) i Pravilnikom o licenciranju klubova HNS-a (izdanje 2015.).
Rok za dostavu molbe za UEFA licencu, Licencu za I. HNL i Licencu za II. HNL te propisane dokumentacije bio je 31. siječnja 2017. godine, dok je rok za dostavu financijske dokumentacije bio 1. travnja 2017., do kojeg datuma su klubovi – tražitelji licence, između ostalog, morali dokazati da su podmirili financijske obveze koje su dospjele do 31.12.2016. godine prema drugim nogometnim klubovima (djelatnosti transfera igrača, odnosno stjecanja / otuđivanja registracija igrača) te prema zaposlenicima i državi (porezi i doprinosi za zaposlenike). Obveze se ne smatraju dospjelima ako su iste do 31. ožujka 2017. bile plaćene, ili je s vjerovnikom zaključen sporazum o odgodi plaćanja, ili su iste predmetom spora koji se vodi pred nadležnim nacionalnim ili međunarodnim nogometnim tijelima ili redovnim sudovima, a koji nije okončan pravomoćnom odlukom.
Odjel za licenciranje klubova HNS-a je tijekom veljače 2017. godine održao bilateralne sastanke s predstavnicima svih 27 klubova koji su podnijeli molbe za licence. Cilj ovih sastanaka bila je pomoć klubovima u ispunjavanju kriterija, kao i razgovor o specifičnim temama, planovima ili problemima s kojima se pojedini klub suočava.
Po zaprimljenim molbama klubova – tražitelja licence i njihove dokumentacije, Odjel za licenciranje klubova HNS-a, sastavljen od stručnjaka za svaku skupinu kriterija, ocjenjivao je da li tražitelji licence ispunjavaju kriterije i druge uvjete za dobivanje licence propisane Pravilnikom.
Odjel za licenciranje HNS-a je prije podnošenja izvješća Komisiji za licenciranje HNS-a – tijelu 1. stupnja svim tražiteljima licence dostavljao iscrpne informacije o statusu ispunjenja kriterija i preporuke za ispravljanje nedostataka s dodatnim rokovima.
Komisija za licenciranje HNS-a obavila je procjenu ispunjenja kriterija na temelju dokumentacije, informacija i podataka koju su dostavili klubovi – tražitelji licence, ali i na osnovu drugih dostupnih relevantnih podataka i informacija te sukladno Pravilniku donijela odgovarajuće odluke o licencama.

Izdane UEFA Licence za natjecateljsku 2017/18. godinu:

1. GNK DINAMO Zagreb
2. HNK HAJDUK š.d.d. Split
3. NK LOKOMOTIVA Zagreb
4. NK OSIJEK s.d.d. Osijek
5. HNK RIJEKA s.d.d. Rijeka
6. SNK SLAVEN, Koprivnica

Izdane Licence za I. HNL za natjecateljsku 2017/18. godinu:

1. GNK DINAMO Zagreb
2. HNK HAJDUK š.d.d. Split
3. NK INTER-ZAPREŠIĆ, Zaprešić
4. NK LOKOMOTIVA Zagreb
5. NK OSIJEK s.d.d., Osijek
6. HNK RIJEKA s.d.d. Rijeka
7. SNK SLAVEN, Koprivnica

Izdane Licence za II. HNL za natjecateljsku 2017/18. godinu:

1. NK DUGOPOLJE, Dugopolje
2. GNK DINAMO Zagreb – Dinamo II. (druga momčad)
3. HNK HAJDUK š.d.d. Split – Hajduk II. (druga momčad)
4. NK INTER-ZAPREŠIĆ, Zaprešić
5. NK OSIJEK s.d.d. Osijek – Osijek II. (druga momčad)
6. NK RUDEŠ, Zagreb
7. NK SOLIN, Solin
8. NK VARAŽDIN, Varaždin

Protiv odluka Komisije za licenciranje, u roku od 8 dana od primitka odluke klubovi kojima je odbijena molba za licencu(e) imaju pravo podnijeti žalbu. Tijekom žalbenog postupka mogu iznositi nove činjenice ili dokaze, kao i prijedloge novih dokaza.
Odluke o žalbama donosi tijelo 2. stupnja – Žalbeno tijelo za licenciranje HNS-a. Krajnji rok za donošenje konačnih odluka je 20. svibnja 2017.

Foto: Press HNS