fbpx

Natječaj za članove Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije

Zagreb…

HRT, natječajOdbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora raspisao je natječaj za izbor četiri člana Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije (NO HRT) zbog prijevremenoga prestanka mandata članovima Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije. Četiri člana Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije biraju se na mandat od četiri godine, a natječaj je objavljen u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije.
Prijave će se zaprimati 30 dana od dana objave u Narodnim novinama, a prijaviti se mogu samo hrvatski državljani koji imaju završen sveučilišni diplomski ili s njim izjednačen studij, aktivno znaju najmanje jedan svjetski jezik te imaju najmanje deset godina radnoga iskustva. Pri izboru članova vodit će se računa o tome da barem jedan član bude iz financijske i barem jedan iz pravne struke te da većina članova Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije ima radno iskustvo u području medija.
Za članove Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije ne mogu biti izabrani državni dužnosnici ni osobe koje obnašaju dužnosti u tijelima političkih stranaka ili tijelima jedinica lokalne i područne samouprave. Za njegove članove ne mogu biti izabrane ni osobe koje su u radnome odnosu ili obavljaju bilo koji drugi posao u konkurentskim pravnim osobama, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa medijskih audiousluga i audiovizualnih ili kakvih sličnih usluga. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora razmotrit će sve podnesene kandidature te će predložiti članove Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije Hrvatskomu saboru, koji imenuje članove Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije većinom glasova svih zastupnika. Sadržaj natječaja možete pročitati na linku.

Foto: Press arhiva