fbpx

Objavljen javni natječaj za imenovanje glavnoga ravnatelja HRT

Zagreb…

HRT, javni natječajNa temelju članka 19.a, stavka 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, broj 137/10, 76/12) Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije na svojoj je 18. elektroničkoj sjednici održanoj dana 17. lipnja 2016. godine donio zaključak o raspisivanju natječaja za imenovanje glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, koji je dostupan u Narodnim novinama br. 57 od 21. lipnja 2016. godine te na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije hrt.hr.
Sve zainteresirane osobe mogu, radi izrade prijedloga programa rada i upravljanja Hrvatskom radiotelevizijom, na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije hrt.hr preuzeti i pregledati izvješća koja su tijela Hrvatske radiotelevizije dostavila Hrvatskome saboru prethodnih godina. To su sljedeća izvješća:
Izvješće o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 2012.
Izvješće o obavljenoj reviziji (Državni ured za reviziju) za 2012.
GFI i Izvješće neovisnoga revizora za 2012.
Izvješće o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 2013.
GFI i Izvješće neovisnoga revizora za 2013.
Izvješće o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 2014.
GFI i Izvješće neovisnoga revizora za 2014.
Izvješće Nadzornoga odbora HRT-a za 2012.
Izvješće Nadzornoga odbora HRT-a za 2013.
Izvješće Nadzornoga odbora HRT-a za 2014.
Izvješće Programskoga vijeća HRT-a za 15. 3. 2011. – 15. 3. 2012.
Izvješće Programskoga vijeća HRT-a za 19. 11. 2012. – 31. 12. 2012.
Izvješće Programskoga vijeća HRT-a za 2014.
Prijava na natječaj za imenovanje glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije s priloženim dokazima o zadovoljavanju uvjeta, kako su utvrđeni glavom II. ovoga javnog natječaja, podnosi se u roku 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu:

Hrvatska radiotelevizija
Nadzorni odbor
(prijava na javni natječaj – ne otvaraj)
Prisavlje 3
10 000 Zagreb

Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije obvezan je u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na taj javni natječaj otvoriti sve pristigle prijave, utvrditi njihovu valjanost sukladno odredbama natječaja te utvrditi koji kandidati ispunjavaju propisane uvjete za glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije.
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora obvezan je u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na taj javni natječaj obaviti razgovor s kandidatima koji ispunjavaju propisane uvjete za glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije te podnijeti Hrvatskomu saboru prijedlog imenovanja, a ostale kandidate pismeno obavijestiti o izvršenome izboru – u protivnome javni će se natječaj poništiti.
Glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije imenuje Hrvatski sabor na plenarnoj sjednici većinom glasova svih zastupnika u Hrvatskome saboru (članak 19.a Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji).

Foto: Press