U potrazi za istinom na sajmu Pravo doba

Zagreb…

Predstavljanje projekta U potrazi za istinom na sajmu Pravo doba

Pravo dobaPolaznici plesne radionice projekta U potrazi za istinom predstavit će 18. svibnja u 16.00 sati na sajmu Pravo doba (Velesajam) dvije nove plesne koreografije nastale tijekom pohađanja spomenutih radionica. Također, svi ostali radovi polaznika nastali za vrijeme radionica bit će izloženi na sajmu. Projekt U potrazi za istinom započeo je 1. rujna 2018. i traje do 30. kolovoza 2019., a zajedno ga provode Centar za kulturu Trešnjevka, Telecentar i Arheološki muzej u Zagrebu. Radionice su namijenjene svima zainteresiranima s napunjenih 55 godina starosti, a radionice su besplatne za sve polaznike.
Projekt istovremeno adresira dva međuovisna problema digitalne kulture, nedovoljnu ponudu digitalnih kulturnih sadržaja koji će potaknuti rast broja korisnika i nedovoljnu kompetenciju korisnika, posebno starijih građana, potrebnu za konzumaciju digitalnih kulturnih sadržaja. Također, projekt stavlja prioritet na kreiranje multimedijskih sadržaja, i na taj način spaja široku lepezu tradicionalnih (kazalište, ples, glazba, keramika) i relativno novih oblika umjetničkog stvaralaštva (web dizajn, produkt dizajn).
U prvoj fazi projekta starije osobe stjecale su umjetničke i digitalne kompetencije, a u drugoj fazi ih primjenjuju na realizaciji zajedničke multimedijske izložbe koja prati utjecaj antike, srednjeg vijeka, prosvjetiteljstva, industrijske revolucije i modernog doba na kulturnu baštinu Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
Nositelj projekta je Centar za kulturu Trešnjevka, partneri su Arheološki muzej u Zagrebu i Telecentar. Ukupna vrijednost projekta je 652.892,05 kuna od čega 554.958,24 kuna sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Organizacija radionica sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.

Foto: Press