fbpx

HAKOM: Cijena korisničkih paketa za socijalno ugrožene

Priopćenje…

HAKOM donio odluku vezano za cijene korisničkih paketa za socijalno ugrožene skupine krajnjih korisnika

Hakom– Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (Vijeće HAKOM-a)  na sjednici održanoj 26. travnja 2017., donijelo je odluku kojom su HT-u odobrene cijene javno dostupne govorne usluge prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika – korisnika usluga s posebnim socijalnim potrebama. Riječ je o cijenama koje će se početi primjenjivati od 1. srpnja 2017. Naime, Hrvatski Telekom d.d. (HT) je ukinuo korisničke pakete ‘HALO Super 60’ za privatne korisnike te ‘HALO Start’ i ‘HALO Super Business’ za poslovne korisnike. Umjesto istih, od 1. siječnja 2017., na privatne korisnike se primjenjuje paket ‘Halo Zovem Sve’, a na poslovne korisnike ‘HALO Super Business 100’, dok su posebni popusti za posebne kategorije korisnika – korisnika usluga s posebnim socijalnim potrebama, ostali nepromijenjeni. Međutim, HT će 1. srpnja 2017. ukinuti mogućnost korištenja ‘HALO Super 60’, ‘HALO Start’ i ‘HALO Super Business’ za sve korisničke skupine, pa tako i za navedene posebne kategorije korisnika. U tom smislu, zatraženo je i od HAKOM-a dobiveno odobrenje na novi cjenik javne govorne usluge prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika – korisnika usluga s posebnim socijalnim potrebama, uz određene uvjete. Tako će svi novi korisnici koji ulaze u navedenu posebnu kategoriju korisnika, a koji podnesu zahtjev HT-u za posebne cijene javne govorne usluge nakon 1. srpnja 2017., imati na raspolaganju isključivo ponudu korisničkog paketa ‘HALO Zovem Sve’ za privatne korisnike i ‘Halo Super Business 100’ za poslovne korisnike. U odnosu na postojeće korisnike, odnosno korisnike s kojima će ugovori biti sklopljeni do 30. lipnja 2017., zadržavaju se postojeće cijene. HT će omogućiti postojećim korisnicima, koji nakon 1. srpnja 2017. podnesu zahtjev, prelazak na novi korisnički paket – piše u priopćenju HAKOM-a.