fbpx

Zoran Žgaljardić: Trendovi i zablude u estetskoj kirurgiji!

Stay Young…

To se često može vidjeti u časopisima, marketinškim aktivnostima u estetskoj medicini ili kirurgiji kad se govori o dvije stvari:

1. Kompjuterska simulacija,  ništa drugo  nego li photoshop
Ova tehnika je veoma dobra kao vodilja u stvaranju ideje o nekom mogućem krajnjem rezultatu, što u konačnici ne mora biti tako.
Kirurška usluga je operacijski zahvat koji se izvodi radi promjene nečijeg izgleda.
Stay YoungNa Američkom kongresu kozmetske kirurgije  još prošle godine u Las Vegasu se govorilo o mogućem dovođenju u zabludu klijenta s kompjuterskim simulacijama  bez obzira što se simulacija ograđuje od definitivnog rezultata.
Sasvim sigurno najbolji savjet klijentu je da na svojoj konzultaciji  zamolite svog kirurga da vam pokaže sličnu situaciju operacije ili neke od svojih radova.
Svjesno dovođenje u zabludu radi ostvarivanja operacijskog zahvata nije profesionalno etički ispravno. Krajnji rezultat zahvata čini uspješna kombinacija tri faktora – prirodni materijal, koji je startna pozicija zahvata, postoperativno cijeljenje, koje može ići i u neželjenom smjeru i sama kirurška tehnika. Konačnu kombinaciju navedenog nemoguće je precizno predvidjeti simulacijom.

2. Izrazi kao što su manje invazivno ili lifting bez noža također su zabluda
Imao sam priliku biti pozvan od prof. Jane Petro da recenziram članak o komplikacijama s filerima koji će uskoro izaći u Journal of America Academy of Cosmetic Surgery sa širokim spektrom granuloma tj. očahurenih ožiljnih reakcija u području stavljanja filera oko očiju, pogotovo u rahlo tkivo kapka  gdje dolazi do smetnji optoka limfe i ožiljne reakcije.
Svako stavljanje materijala u tkivo može izazvati reakciju i neželjeni rezultat i tada se više ne govori o ‘NEINVAZIVNOM ZAHVATU‘ već prelazi u zahtjevan kirurški zahvat s rješavanjem komplikacije.

Najnoviji protokoli u  STERILNOM pripremanju pacijenta za postavljnje filera i sprječavanje stvaranja BIOFILMA, uz upotrebu antibiotika mijenjaju pristup u odnosu prema postavljanju filera, kao i u kompetenciji rješavanja komplikacije.

Važno…
Fileri mogu imati svoju problematiku pa i alergijsku reakciju stoga se moraju izvoditi u kvalificiranoj medicinskoj ustanovi.
Fileri su odlična metoda u rješavanju naglašenih bora u profesionalnim i iskusnim rukama.

Piše: doc.dr.sc. Zoran Žgaljardić