fbpx

Javni natječaj za imenovanje glavnoga ravnatelja HRT

Zagreb…

HRT, javni natječajNa temelju članka 19. a, stavka 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, broj 137/10, 76/12) Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije na svojoj je 27. elektroničkoj sjednici održanoj dana 29. studenoga 2016. godine donio zaključak o raspisivanju natječaja za imenovanje glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, koji je dostupan u Narodnim novinama broj 110/2016 (natječaj broj 49) od 30. studenoga 2016. godine, na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hr te na mrežnim stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.
Natječaj u cijelosti možete pročitati i preuzeti s pomoću sljedeće poveznice: http://www.hrt.hr/363120/organizacija/javni-natjecaj-za-imenovanje-glavnoga-ravnatelja-hrt-a
Sve zainteresirane osobe mogu, radi izrade prijedloga programa rada i upravljanja Hrvatskom radiotelevizijom, na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije preuzeti i pregledati izvješća koja su tijela Hrvatske radiotelevizije dostavila Hrvatskomu saboru prethodnih godina.
Prijava na natječaj za imenovanje glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije s priloženim dokazima o zadovoljavanju uvjeta, kako su utvrđeni glavom II. ovoga javnog natječaja, podnosi se u roku od 45 dana počevši od dana objave u Narodnim novinama na adresu:
Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije obvezan je u razumnome roku otvoriti sve pristigle prijave te utvrditi njihovu valjanost u skladu s odredbama ovoga natječaja te utvrditi koji kandidati ispunjavaju propisane uvjete za imenovanje glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije.
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora dužan je obaviti razgovor s kandidatima koji ispunjavaju propisane uvjete za glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije te podnijeti Hrvatskomu saboru prijedlog imenovanja.
Glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije imenuje Hrvatski sabor na plenarnoj sjednici većinom glasova svih zastupnika u Hrvatskome saboru (članak 19. a Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji).
Ako u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na ovome javnom natječaju Hrvatski sabor ne imenuje glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, javni će se natječaj poništiti.

Foto: Press