ABBA EUROPE – Audience Blending by Arts U CeKaTe-u
By redakcija On 13 ruj., 2017 At 06:27 PM | Categorized As Kazalište, Kultura | With 0 Comments

Zagreb…

cekate, ABBA EUROPEU sklopu programa Kreativna Europa, u CeKaTe-u traje realizacija projekta Europske platforme ‘ABBA – Europe – Audience Blending by Arts‘, koji se održava od 12. do 14. rujna 2017. godine. U projektu sudjeluju Centar za kulturu Trešnjevka i Udruga gluhih DLAN iz Hrvatske te još sedam partnera iz Belgije, Finske, Engleske, Portugala i Bugarske.
Nositeljica projekta je ravnateljica Centra za kulturu Trešnjevka Ljiljana Perišić – inicijatorica suradnje na ovoj platformi i članica Predsjedništva Europske mreže centara za kulturu. Koordinator i glavni evaluator je dr. Ivan Hromatko.
Iza skraćenog naziva ABBA Europe krije se opis namjere ove platforme, a ta je ‘Audience Blending by Arts’ odnosno povezivanje publika putem umjetnosti. Preciznije, osnovni cilj platforme je stvaranje mješovite publike za predstave koje uključuju glasovni i znakovni jezik.
Ideja za ovaj projekt nastala je 2015. godine kada je Ivo Peteers, predsjednik Europske mreže centara za kulturu (ENCC), gledao predstavu ČUVARI SNA koju simultano (ali opet zasebno i specifično) izvode čujući i gluhi glumci i glumice. Ta se predstava pokazala kao višestruko inkluzivna jer se tematski osvrće na rat, pomirenje i inkluziju, a izvedbeno zahtijeva rodnu i komunikacijsku inkluzivnost aktera i publike.
Ova se predstava nametnula kao idealan medij za promociju inkluzivnosti i razvoj mješovite publike (čujućih i gluhih) koja uživa i u glasovnim izvedbama i izvedbama na znakovnom jeziku. Odnosno, nametnula se kao oruđe za doprinos jednom od glavnih ciljeva Europske strategije za osobe s invaliditetom (ES OSI 2010-2020) Europske komisije koji teži „umanjiti prepreke jednakoj participaciji (OSI) u aktivnostima dokolice” kroz realizaciju „pristupačne i inkuzivne kulture”.
U nastojanju da se ovaj vid inkluzivnog teatra i predstave približi široj publici, projekt je okupio kvalitetne partnere iz Europe koji su postavili temelj ove platforme koja je financirana od strane EACEA i fonda Kreativna Europa: Kultura.
Platforma se sastoji od devet partnerskih organizacija iz Belgije, Hrvatske, Bugarske, Finske, Portugala i Velike Britanije. Koordinator je centar za kulturu De Zeyp iz Brisela, Belgija. Iz Hrvatske sudjeluju dvije organizacije, Centar za kulturu Trešnjevka i Udruga gluhih DLAN.
Tijekom projekta, Centar za kulturu Trešnjevka će biti domaćin više susreta projektnih partnera (sastanci menadžera projekta i umjetničkih direktora, radionice, nastupi i sl.), a ovim putem Vas pozivamo na prezentaciju o ovoj platformi – koju ćemo održati usporedo s prvih sastankom projektnih menadžera i umjetničkih direktora u Centru za kulturu Trešnjevka (12-14.9.2017.).

Foto: Press

comment closed