fbpx

HNS poštuje i primjenjuje Zakon o sportu

Zagreb…

HNS je poslao priopćenje koje i prenosimo;

Vezano uz učestale dezinformacije koje plasiraju pojedini političari i novinari o tome da Hrvatski nogometni savez ne primjenjuje Zakon o sportu u skladu s njegovim izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu dana 09. 08. 2015., Hrvatski nogometni savez ponovno ističe da poštuje, primjenjuje i ne „ograđuje se“ od odredbi Zakona o sportu.
Radi pojašnjenja naših tvrdnji i razbijanja neargumentirane „mantre“ da HNS ne primjenjuje Zakon navodimo sljedeće činjenice:

Koje izmjene je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu?

1. Navedenim izmjenama i dopunama propisane su obveze javnog objavljivanja godišnjeg financijskog izvještaja putem svojih mrežnih stranica. Hrvatski nogometni savez objavljuje svoje godišnje financijske izvještaje na svojoj web stranici.

Temeljem odredbi Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, godišnji financijski izvještaj HNS-a javno je objavljen i putem Registra neprofitnih organizacija, a što je bila obveza i prije promjena Zakona o sportu.

Ovo napominjemo jer su predlagatelji Zakona kao razlog za donošenje po hitnom postupku naveli „očite probleme u funkcioniranju hrvatskog sporta, koji se prvenstveno očituju u netransparentnosti financiranja i izvora financiranja sporta“

2. Nadalje, prema izmjenama, Skupština je najviše tijelo nacionalnog sportskog saveza u kojem svaki član ima pravo na najmanje jedan glas, na način utvrđen statutom.

Iznimno, skupštinu nacionalnoga sportskog saveza osnovanog u sportu u kojem najmanje polovina sportskih klubova koji sudjeluju u najvišem stupnju nacionalnoga sportskog natjecanja imaju profesionalni status čine:

– predstavnik pojedinoga županijskoga sportskog saveza odnosno Sportskoga saveza Grada Zagreba s jednim glasom,
– predstavnik pojedinoga sportskoga kluba koji sudjeluje u najvišem stupnju nacionalnoga sportskog natjecanja s dva glasa,
– predstavnici sportskih klubova koji sudjeluju u nižim stupnjevima natjecanja od najvišega stupnja nacionalnoga sportskog natjecanja, na način utvrđen statutom i
– predstavnik udruženja sportaša i trenera koji sudjeluju u najvišem stupnju nacionalnoga sportskog natjecanja, na način utvrđen statutom.

Dakle, ova odredba je iznimka od općeg pravila o sastavu skupštine nacionalnog sportskog saveza.

Hrvatski nogometni savez nije savez osnovan u sportu u kojem najmanje polovina sportskih klubova koji sudjeluju u najvišem stupnju nacionalnoga sportskog natjecanja imaju profesionalni status.

Prema Nomenklaturi sportova i sportskih grana Hrvatskog olimpijskog odbora sport nogomet ima tri sportske grane – nogomet, mali nogomet (futsal), nogomet na pijesku.

Prema Odluci o sustavu stalnih natjecanja HNS na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu lige su u prvom stupnju nacionalnog natjecanja brojile:

Prva Hrvatska nogometna liga 10 klubova
Prva Hrvatska nogometna liga za žene 10 klubova
Prva Hrvatska malonogometna liga 12 klubova

Ukupno se u prvom stupnju natjecanja u sportu nogomet natječe 32 kluba, od kojih 10 ima profesionalni status, što znači da u nogometu profesionalni status nema polovina klubova koji sudjeluju u najvišem stupnju nacionalnog sportskog natjecanja.

Stoga Hrvatski nogometni savez primjenjuje tzv. „opću“ odredbu o sastavu skupštine, kao i svi drugi nacionalni sportski savezi koji ne ispunjavaju kriterije za primjenu iznimke.

Iz navedenog se može zaključiti jedino to da Hrvatski nogometni savez primjenjuje Zakon o sportu, uključujući i njegove izmjene i dopune, točno onako kakav je usvojen u Hrvatskom saboru. Znači, HNS Zakon ne tumači nego ga primjenjuje. Do istog zaključka je došla i Sportska inspekcija u Šibensko-kninskoj županiji koja je rješenjem obustavila postupak inspekcijskog nadzora nad Nogometnim savezom Šibensko-kninske županije (NSŠKŽ).

Stav je i obveza Hrvatskog nogometnog saveza da se svaki zakon, ma koliko on loš bio, mora primjenjivati. S druge strane, da je Zakon loš, tvrdi kompletni hrvatski sport, što je izrazio na Saboru hrvatskog sporta 2015. i većina krovnih sportskih udruga koje su, zajedno s HNS-om, podnijele prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu.

Kompletno priopćenje HNS možete pročitati na linku.

Foto: Press arhiva