fbpx

Izložba Tonija Franovića – Vrt u Gliptoteci HAZU

Vrt

Izložbom akademskog slikara Tonija Franovića pod nazivom Vrt, u Gliptoteci HAZU bit će predstavljen izbor recentnih slika velikih i srednjih formata umjetnika čije je stvaralaštvo, između ostalog, vezano uz krajolik, vegetaciju te opažanje i bilježenje izmjena godišnjih doba. Na njegovim umjetničkim radovima prisutan je vrsni koloristički virtuozitet- boja je osnovni element kojim gradi motive i raspoređuje kompoziciju. Intimističan doživljaj prirode iščitava se s njegovih radova te je osjetno jedinstvo autora s motivom koji ga preokupira. Raskoš boja snažnih intenziteta i raspona nijansi vibrira na njegovim platnima kao dokaz ekspresivno-emotivnog doživljaja krajolika. Izvedba motiva iz prirode koji ga okružuju u svakodnevnom životu mijenja se ovisno o godišnjim dobima te o tome ovise i osjećaji koji nastaju pri susretu umjetnika s motivom.
Izložba se bavi prirodom kao sredstvom umjetničkog izraza s više aspekata. Pritom je – vrt- središnja metafora, ali i svakodnevni radni prostor te se likovni aspekt rada u zadnjih par godina reflektira na većim platnima izloženima u Gliptoteci HAZU.

Vrt

– Slikarstvo Tonija Franovića u kontinuitetu je posvećeno prirodi i njezinim mijenama, od godišnjih doba do efekata svjetla na vegetaciji, vodi i nebu. No, njegovo slikarstvo nije tek virtuozna koloristička kontemplacija na temu prirode, već u sebi nosi različite slojeve metaforike i simboličnih značenja… I u novom je ciklusu Toni Franović sačuvao skicozni odnos spram motiva kojeg slika, čak i kada se radi o slikanju akrilom, no površine slika više nisu tako dinamički pokrenute, koloristički i optički uznemirujuće. Priroda više nije refleks unutrašnjeg nemira umjetnika, niti ju umjetnik doživljava kao izvor nemirne, uskovitlane ili dezintegrirane stvarnosti. To više nije niti halucinantno lijepi pejzaž koji skriva pravo lice i emotivno-mentalno stanje umjetnika, već produžetak umjetnikova fizičkog postojanja i njegova okruženja u stvarnom vremenu i prostoru. Toni Franović na tom slikarskom konceptu radi godinama, no u ovoj je seriji slika u cijelosti vidljiv utjecaj njegovog života i slikanja na imanju u prirodi. .. Njegov ‘vrt’ nije tek biografsko-dokumentarističko bilježenje mijena dnevnih i godišnjih doba u prirodi ili upisivanje vlastitih raspoloženja u sliku. Ti su vrtovi pokušaj dosezanja ideje rajskog vrta, u kojemu je slikar tvorac i vrtlar koji ga pomno njeguje, a u vrtu uvijek negdje raste Drvo života, posebna biljka, grm ili cvijet, kao nagrada onomu koji metaforički pronađe smisao života i/ li Boga… Možda stoga umjetnikov novi ciklus djeluje na promatrača toliko umirujuće i skladno, bez imalo gestualne, kolorističke i duhovne disharmonije: ravnoteža postignuta između motiva i umjetnikova očišta ukazuje na višu razinu unutrašnjeg i vanjskog sklada, na drevnu ideju da je svaki vrt u konačnici refleksija duše i duha onoga tko ga stvara – Iva Körbler.

Toni Franović rođen je u Zagrebu 15. travnja 1964. godine. Crta i slika od ranog djetinjstva, a izlaže od 1989. Nakon tri godine studija medicine na Sveučilištu u Zagrebu upisuje Akademiju likovnih umjetnosti istog Sveučilišta, gdje diplomira 1990. Godine 1993. zapošljava se na “Arad Arts’ Project” u Aradu gdje predaje slikanje u prirodi. Akademske godine 1994/95. boravi na “American University, Wesley Theological Seminary”u Washingtonu D.C. gdje predaje duhovnost umjetnosti. Krajem 1995. zapošljava se na mjestu mlađeg asistenta na katedri slikanja i crtanja Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje predaje crtanje akta i slikanje u prirodi do 2004. Gostuje kao predavač na “Kresge Academic Center” u Washington D.C., “School of Visual Arts” u New Yorku, Boston University itd. Njegovi značajniji umjetnički zahvati na javnim objektima uključuju centralnu zgradu Name u Zagrebu (1998.), interijer zgrade Židovske općine u Zagrebu (1992.) i sinagoge u Osijeku (1999.), Or Kodeš židovski centar u Chevy Chase, Maryland (2001/2002), Oxnam crkvu, Washington D.C. (1995.), WUJS Institute, Arad Izrael (1993.), eksterijer prodajnog centra Podravke, Koprivnica (1999.). Njegove slike i djela primijenjene umjetnosti nalaze se u brojnim privatnim i javnim zbirkama, te u fundusima nekoliko muzeja u Europi, Americi i Izraelu.

Tonija Franovića – Vrt u petak, 5. veljače 2021. godine u Gliptoteci HAZU, Medvedgradska 2, Zagreb od 11 do 19 sati.
Izložba Vrt ostaje otvorena do 28. veljače 2021. godine.

Foto: Press