fbpx

Traži se: Deset ‘ambasadora turizma RH’, plaća: 3100 Eura

Hrvatska…

Gari Cappelli, Ministar turizmaHrvatska turistička zajednica objavila je natječaj za deset novih direktora podružnica Hrvatske turističke zajednice u Milanu, Parizu, Varšavi, Bruxellesu, Frankfurtu, Moskvi, New Yorku, Budimpešti, Bratislavi i Münchenu u kojima mandati trenutnih direktora istječu tijekom rujna, a novo vodstvo HTZ-a te ministar Gari Cappelli na ovim bi pozicijama rado vidjeli nove, ambiciozne i proaktivne ljude. Upravo zato, ovogodišnji natječaj u sebi sadrži nešto drukčije uvjete: osim isključivo iskustva rada u turizmu, na natječaj se sada mogu javiti svi oni koji imaju višegodišnje iskustvo i znanja s područja marketinga, što bi, smatraju u HTZ-u i Ministarstvu turizma, značajno trebalo poboljšati, ali i proširiti krug potencijalnih kandidata koji se planiraju javiti na natječaj.

NATJEČAJ za izbor i imenovanje

Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u ITALIJI SA SJEDIŠTEM U MILANU
Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u FRANCUSKOJ SA SJEDIŠTEM U PARIZU
Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u POLJSKOJ SA SJEDIŠTEM U VARŠAVI
Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u BENELUXU SA SJEDIŠTEM U BRUXELLESU
Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u NJEMAČKOJ SA SJEDIŠTEM U FRANKFURTU
Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u RUSIJI SA SJEDIŠTEM U MOSKVI
Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u SAD-u SA SJEDIŠTEM U NEW YORKU
Direktor/ica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u MAĐARSKOJ SA SJEDIŠTEM U BUDIMPEŠTI
Direktor/ica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u SLOVAČKOJ SA SJEDIŠTEM U BRATISLAVI
Voditelja/ice ispostave Hrvatske turističke zajednice u NJEMAČKOJ SA SJEDIŠTEM U MÜNCHENU

Uvjeti:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 93/14) te uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), kako slijedi:
1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma i/ili marketinga za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke. 1. ovog članka;
3. da izradi prijedlog svog programa rada predstavništva odnosno ispostave za narednu kalendarsku godinu;
4. da ima najmanje jednu pismenu preporuku prijašnjih poslodavaca;
5. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik ili jezik zemlje u kojoj obnaša dužnost direktora;
6. da poznaje turističko tržište za koje je predstavništvo ili ispostava nadležna;
7. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
8. da poznaje rad na osobnom računalu.

Preporuka navedena u točki 4. uvjeta mora sadržavati podatke o sljedećim sposobnostima i vještinama:
komunikacijskim vještinama u govoru i pismu,
pristupu poslu i sposobnosti timskog, kao i samostalnog rada,
sposobnosti marketinškog pristupa poslu,
stručnosti i odnosu prema kolegama,
posvećenosti poslu i ostvarenim rezultatima,
sposobnosti pregovaranja i predstavljanja argumenata,
organizacijskim sposobnostima.

Cijeli tekst sadržaja natječaja može se pročitati na linku.

Foto: Scena.hr