Od 14. 10. – Ugostiteljski objekti mogu raditi od 6,00 do 24,00 sata.

Ugostiteljski objekti – Odluka o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena

Ovom Odlukom privremeno se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uređuje rad i ograničava radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga.
ugostiteljski objekti

Pravne ili fizičke osobe koje upravljaju ugostiteljskim objektima, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva obvezni su organizirati rad u skladu s općim i posebnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su objavljene na njihovim mrežnim stranicama te osigurati da se njihovi zaposlenici i gosti pridržavaju utvrđenih epidemioloških mjera.
Ugostiteljski objekti mogu raditi od 6,00 do 24,00 sata.
Navedeno radno vrijeme odnosi se i na pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, osim za usluge smještaja.
epidemiološke mjere

Navedeno radno vrijeme ne odnosi se na ugostiteljske objekte iz skupina “Hoteli”, “Kampovi” i “Ostali ugostiteljski objekti za smještaj”, osim za ugostiteljske objekte drugih skupina koji rade u njihovom sastavu.
Na prijedlog županijskog stožera civilne zaštite radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga može se, za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dodatno ograničiti.
Ova Odluka primjenjuje se od 14. listopada 2020.
Napomena: Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije “Barovi” stavlja se izvan snage danom primjene ove Odluke.

Izvor: HZJZ/koronavirus.hr
Foto: arhiva